Καλώς Ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας

Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D.


Καθηγήτρια στην Κβαντική Ακαδημία, Beverly Hills, California, U.S.Α.

Εκπαιδεύτρια της Κβαντικής Βιοανάδρασης σε παγκόσμιο επίπεδο

Αριστούχος Μοριακής Βιολογίας, Delaware, U.S.Α.

Κάτοχος 2 διδακτορικών:

1. Αριστούχος Ολιστικής Διατροφολογίας, U.S.A.

2. Κβαντική Βιο-Ανάδραση, MEDICAL BOARD CERTIFIED BIOFEEDBACK DOCTORATE IMUNE (THE INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY OF NATURE MEDICINE)

IMUNE  (THE INTERNATIONAL   MEDICAL UNIVERSITY OF NATURE MEDICINE)

Μεταπτυχιακό στη Νευρο-Ανατομία, στη Νευροηλεκτρο-Φυσιολογία και στη

Νευρολογία, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy 


Βραβευμένη για τις έρευνές της στη Μοριακή Βιολογία από το Dupont, Delaware,

U.S.A. (Dupont Ιατρικών Ερευνών)

Υποψήφια Διδάκτωρ στην Κβαντική Ιατρική, U.S.A.

(Αναγνωρισμένη παγκοσμίως)

INDIGO και Αντιγήρανση

Ανακαλύψτε το αντι-γηραντικό σας προφίλ και βρείτε τους παράγοντες που αυξάνουν τη φθορά του χρόνου και πώς να τους αντιστρέψετε. Για παράδειγμα βελτιώστε το κολλαγόνο, την ελαστίνη, την ενυδάτωση του δέρματος και πολλά ακόμα... Περισσότερα...

INDIGO και Ενεργειακό Προφίλ

Βρείτε την ενεργειακή κατεύθυνση του σώματός σας σε σχέση με τη Δυναμική σας Υγεία. Εσείς κατευθείνετε το σώμα σας. Πάρτε τον Έλεγχο τώρα!!! Περισσότερα...

INDIGO και Βιταμινο-Προφίλ

Ο καθένας μας έχει μια ξεχωριστή βιοχημική λειτουργία. Ανακαλύψτε το δικό σας προφίλ βιταμινών, ιχνοστοιχείων και απαραίτητων λιπαρών οξέων. Ανακαλύψτε τις δυσλειτουργίες για να περιορίσετε τα συμπτώματα. Εναρμονίστε τα κύτταρά σας και ισορροπήστε τη ζωή σας!!! Περισσότερα...

INDIGO και Νευρογλωσσολογικός Προγραμματισμός

Θυμώνετε εύκολα; Έχετε πολύ άγχος; Έλλειψη συγκέντρωσης; Αισθάνεστε χρόνια κόπωση; Έχετε πονοκεφάλους; Έχετε βουλιμίες; Μάθετε πώς να περιορίσετε αυτά τα συμπτώματα. Περισσότερα...

Τελευταία ενημερωτικά άρθρα από τη Δρ. Βιολέττα Αννίνου Rss

24/10/2017

Πώς η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να με βοηθήσει;

What_is_health_tiny
Βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ εξεπλώλ ηεο θβαληηθήο θπζηθήο, ηεο θβαληηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο βηναλάδξαζεο δηαθαίλεηαη κηα λέα δηάζηαζε ηεο ίαζεο, ε νπνία εμεγεί πώο ηα θύηηαξα εθπέκπνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία καο.
Με ηελ Κβαληηθή Βηναλάδξαζε κπνξνύκε λα θάλνπκε ην άγλσζην γλσζηό. Μαο δίλεη ηελ επθαηξία λα παξα…
Περισσότερα...
10/07/2017

ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Value_is_in_the_education__n

EDUCTOR: Η πιο καινοτόμα συσκευή στον κλάδο της Κβαντικής Βιοπληροφορικής και Κβαντικής Βιοιατρικής.Εμείς προσφέρουμε 10 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης αξίας 2.000 ευρώ με κάθε αγορά από την πλέον κατάλληλη παγκόσμια αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D..

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΙΟΥΛΙ…

Περισσότερα...
21/06/2017

The EDUCTOR-The Best in Computerized Integrative Quantum Medicine

New_eductor_picture21_6_2017n_tiny

Purchase your device today and get trained by Quantum Master Dr. Violetta Anninou,Ph.D. Mentoring worldwide.

The value is in the EDUCATION!!!

GET 10 HOURS FREE TRAINING.

VALUE 2000 EUROS IF YOU PURCHASE YOUR DEVICE TODAY.

Solve your difficult cases  With Dr. Violetta Anninou,Ph.D.through Teamviewer remote viewing and Skype with the comfort in your own office worldwide.

 

 

Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D.

Καθηγήτρια στην Κβαντική Ακαδημία, Beverly Hills, California, U.S.Α.…

Περισσότερα...