Συχνές Ερωτήσεις

Η επαναστατική μέθοδος INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης (Ενεργειακός Έλεγχος Σώματος)

Αλλάζοντας την αντίληψη της Υγείας στη Νέα Χιλιετία!!!

Η πιο σημαντική ανακάλυψη του Δρ. William Nelson, τέως επιστήμονα της NASA, υποψηφίου για βραβείο Nobel. Η συσκευή INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης είναι το πιο εξελιγμένο Βιο-ενεργειακό σύστημα υγείας σήμερα. Βασίζεται σε 25ετή και πλέον επιστημονική έρευνα.

MSZ EN ISO 9001:2001

EN ISO 13485:2003

MSZ EN ISO 13485: 2202

Τι σημαίνει QXCI-SCIO;

QXCI είναι τα αρχικά για Quantum Xrroid Consciousness Interface (Ταχύτατη Διεπαφή Κβαντικής Συναίσθησης). SCIO είναι τα αρχικά των Scientific Consciousness Interface Operations System (Σύστημα Επιχειρήσεων Επιστημονικής Διεπαφής - Συναίσθησης). Ο όρος Xrroid περιγράφεται ως ηλεκτροφυσιολογικη αντίδραση σε χιλιάδες ουσιών σε βιολογικές ταχύτητες των 1/2000 του δευτερολέπτου και καταγράφει το βαθμό στον οποίο το σώμα αντιδρά.

Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από την Κβαντική Βιο-Ανάδραση (INDIGO(Quantum Biofeedback));

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα του INDIGO System βασίζεται σε δεκαετίες ερευνών στο πεδίο της βιο-ενεργητικής και βιο-αντίδρασης. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το σώμα μας είναι ηλεκτρικό. Επομένως η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω αντιδράσεων στην ένταση, τάση, χωρητικότητα, εμπέδηση, επαγωγιμότητα και μετράει δεκαέξι ηλεκτικές παραμέτρους του σώματος. Αυτό κάνει το INDIGO να ξεχωρίζει.

Οι συντονισμένες τριπλές διανυσματικές συχνότητες(μια μαθηματική σχέση μεταξύ τάσης, έντασης και αντίστασης) των ουσιών συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές του πελάτη. Εν συντομία, Η Κβαντική Επιστήμη μαζί με την Παραδοσιακή Βιο-Ανάδραση ή την Κλασσική Βιο-Ανάδραση ενώνονται για να δημιουργήσουν την Κβαντική Βιο-Ανάδραση.

Τι είναι η Κβαντική Βιο-Ανάδραση;

η Κβαντική Βιο-Ανάδραση είναι μια τεχνική στην οποία οι άνθρωπο εκπαιδεύονται ώστε να βελτιώσουν την υγεία τους χρησιμοποιώντας σήματα από το σώμα τους. Αποτελεί μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία αλληλεπιδρά με το σώμα σε βιολογικές ταχύτητες - την ταχύτητα των υπολογιστών - δίνοντας αποτελέσματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η κβαντική Βιο-Ανάδραση διευκολύνεται από το σύστημα INDIGO, το οποίο είναι το πιο αποτελεσματικό διαθέσιμο σύστημα Βιο-Ανάδρασης και πρωτοπόρο στη μη-επεμβατική, χωρίς φάρμακα χαλάρωση για το άγχος και την αντιμετώπιση του πόνου.

Με απλά λόγια, είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνολογία, η οποία και χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της υγείας και μετράει την φυσική αντίδραση σε ηλεκτρικά σήματα και επιστρέφει τα αποτελέσματα στον ασθενή. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα για παράδειγμα είναι μια συσκευή Βιο-Ανάδρασης, η οποία μεταδίδει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς σε συσκευή.

Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετράει φυσικές και συναισθηματικές συχνότητες και καταγράφει την ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση υποδεικνύωντας πτυχές της προσωπικότητάς του όπως η τάση για άγχος, η οποία συχνά επηρρεάζει την υγεία.

Τι είναι η συσκευή INDIGO;

Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση εφαρμόζεται με τη χρήση μιας συσκευής που ονομάζεται QXCI-INDIGO, ένα εκπληκτικά ακριβές σύστημα βασισμένο στην επιστήμη της Κβαντικής Βιοφυσικής. Είναι η κορυφαία συσκευή στο χώρο της Βιο-Ανάδρασης και αντιμετωπίζει τους στρεσογόνους παράγοντες του σημερινού τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος. Το Σύστημα INDIGO αποτελείται από υλικό και λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από ένα ψηφιακό μηχάνημα, το οποίο συνδέεται μέσω θύρας USB στον υπολογιστή και συνδέεται με τον πελάτη με 5 στραπς στους καρπούς, αστραγάλους και μέτωπο.

Το λογισμικό είναι βασισμένο στην πλατφόρμα των PC και όταν συνδυάζεται με το INDIGO υλικό, επιτρέπει στο θεραπευτή να διαβάσει τα ενεργειακά πεδία του ασθενή του. Με ευχάριστα τρισδιάστατα γραφικά, ο πελάτης μπορεί μόνος του να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα, που με τη σειρά του αναπτύσσει μια ενισχυμένη σύνδεση σώματος-πνεύματος-συναισθήματος.

Τι κάνει η Κβαντική Βιο-Ανάδραση;

Είναι ένα επαναστατικό σύστημα μέτρησης, το οποίο είναι ικανό να υπολογίζει πάνω από 65.000.000 bits βιο-ενεργειακής πληροφορίας του πελάτη, για να τον βοηθήσει να εντοπίσει στεσογόνους παράγοντες στο σώμα του σε 3,5 λεπτά και μπορεί να βρει την αιτία που προκαλεί άγχος στον ασθενή. Γι'αυτό και αναφέρεται και ως σύστημα “Quick – See”, γιατί μπορεί να δει πολύ γρήγορα τι επηρρεάζει το σώμα του πελάτη και το περιβάλλον του. Μετρά την βιο-ενεργητική ισορροπία και τις συνολικές αντιδράσεις από το άγχος, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή βιο-ενεργητική ανάλυση. Το επιπλέον άγχος είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και το Σύστημα εναρμονίζει και μειώνει τους στρεσογόνους παράγοντες που δημιουργούν ασθένειες.

Πώς δουλεύει η συσκευή INDIGO;

Ο ευκολότερος τρόπος για να καταλάβει κανείς τι μπορεί να κάνει η Κβαντική Βιο-Ανάδραση, είναι να σκεφτεί σαν αγχωτικούς και αγχωγόνους παράγοντες - όλα τα πράγματα που μπορεί να μας συμβούν και να μας προκαλέσουν ασθένεια από το περιβάλλον.

Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση είναι καθαρά μη επεμβατική. Ένα γρήγορο τεστ τριών λεπτών πραγματοποιείται και τα αποτελέσματα προωθούνται στο πρόγραμμα του υπολογιστή. Ο θεραπευτής ενημερώνεται για την κατάσταση της ενέργειας και τα αγχη που κυριαρχούν στο σώμα εκείνη την περίοδο.

Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, μπορούν να υποδειχθούν οι παράγοντες που προκαλούν άγχος και που μπορούν να αποτρέψουν την ικανότητα του σώματος για βιο-ανάδραση. Τότε μπορεί να εφαρμοστεί η Κβαντική Βιο-Ανάδραση για να βοηθήσει στη διόρθωση και μείωση ενεργειακά των στρεσογόνων παραγόντων.

Συσκευή INDIGO:

Συντονίζει: Κατά την ανίχνευση, η συσκευή INDIGO συντονίζεται με ενεργειακές υπογραφές με ρυθμό 100 Hz και καταγράφει το βαθμό στον οποίο αντιδρά το σώμα. Αυτός ο τύπος ταχείας ανίχνευσης λέγεται διαδικασία Xrroid.

Καταγράφει: Η συσκευή INDIGO μετράει την τάση και τις τρέχουσες δυνατότητες και την αντίσταση του δέρματος και εφαρμόζεται μικρής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα στο δέρμα με απόλυτη ασφάλεια. Οι αλλαγές στην τάση, ένταση και αντίσταση μας δίνουν το προφίλ αντίδρασης που καθορίζει το Xrroid.

Συγκρίνει: Η συσκευή INDIGO συγκρίνει τις τρι-διανυσματικές συντονισμένες συχνότητες - μια πολύπλοκη μαθηματική διαδικασία σχετίζοντας τάση, ένταση και αντίσταση του σώματος με πάνω από 10.000 ενεργειακές υπογραφές ή στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.

Προβάλλει: Η συσκευή INDIGO προβάλλει στον πελάτη ένα αυτο-εστιαζόμενο Xrroid GSR (Galvanic Skin Resistance) σήμα. Επιτρέπεται η διάγνωση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων, η χαλάρωση και ο έλεγχος του πόνου.

Χαρακτηριστικά Συσκευής INDIGO: 110 Bits πληροφορίας ανά Millisecond, Ακρίβεια: + ή – 0.001 Volts, ή -1mA and ή - 10 Ohms, Απόδοση συσκευής: Max 250mA στα 6V DC; Θύρες συσκευής: 2 Serial, 1 USB, 3 Auxiliary, Διεπαφή συσκευής, Λωρίδα για το κεφάλι, Στραπς για καρπούς και αστραγάλους, καλώδιο USB, Clasp32 Software DVD (MS Windows), Δυο έτη εγγύηση.

Πώς αναπτύχθηκε η συσκευή INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης στη NASA;

Το Quantum Biofeedback είναι ένα υπερεξελιγμένο επιστημονικό εργαλείο που στηρίζεται στις ανακαλύψεις γνωστών ερευνητών, όπως ο Volta, ο Ampere, o Ohm, ο Einstein, ο Becker, ο Priori, ο Beardall και άλλοι.

Βασισμένοι στις ανακαλύψεις των μεγάλων αυτών πρωτοπόρων της επιστήμης, ο Δρ. William Nelson και μια ομάδα επιστημόνων της NASA εφάρμοσαν από τη δεκαετία του '80 στο διάστημα την Κβαντική Βιο-Ανάδραση ώστε να μπορούν οι αστροναύτες να ελέγχουν οι ίδιοι το σώμα τους, αφού εκεί ψηλά δεν υπάρχουν νοσοκομεία ή φαρμακεία. Το αρχικό αυτό πρόγραμμα ονομάστηκε SCENAR (Self-Controlled Energetic Neuro-Adaptive Regulation- Αυτοελεγχόμενη Νευρο-προσαρμοστική Ρύθμιση). Λειτουργεί μέσω της διέγερσης του εγκεφάλου με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα που οδηγεί το νευρικό σύστημα στην παραγωγή νευροπεπτιδίων, τα οποία είναι τα μόρια-κλειδιά για την αυτορύθμιση του σώματος.

Τα νευροπεπτίδια μπορούν να θεωρηθούν ως το εσωτερικό βιολογικό μας φαρμακείο και έτσι γεννήθηκε η INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης.

Όταν ο Albert Einstein έθεσε τη σχέση της ύλης με την ενέργεια στην περίφημη εξίσωσή του E=mc2, άνοιξε τις προοπτικές για να δούμε το ανθρώπινο σώμα σε μια νέα διάσταση - ως ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή βιολογία και τη φυσική του ανθρώπινου σώματος (βιο-φυσική).

Βασισμένο στις αρχές της κβαντικής ενέργειας, εναρμονίζει το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο μέσω νέας πληροφορίας, την οποία ψάχνει το σώμα για να ισορροπήσει.

Μέσω της συσκευής, το σώμα είναι ικανό να ανταλλάξει πληροφορία με τη συσκευή. Στέλνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα στη συσκευή συντονισμού που τα απορροφά, εναρμονίζει τις ταλαντώσεις του σώματος και τις επιστρέφει στο σώμα.

Για πρώτη φορά, ο ανθρώπινος οργανισμός με τις χιλιάδες διαφορετικές ταλαντώσεις, είναι ικανός να εναρμονίσει τις συχνότητες συγκεκριμένων κυττάρων. Η εναρμόνηση γίνεται μέσω της βιοφυσικής και η αποστολή και λήψη των ταλαντώσεων γίνεται από το μηχάνημα. Υπάρχουν οι βέλτιστες τιμές για τέλεια φυσική κατάσταση, τις οποίες το μηχάνημα μπορεί να ρυθμίσει και να εξισορροπήσει. Η τέλεια διόρθωση των ταλαντώσεων επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης.

Οι επιστημονικές θεωρίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της συσκευής περιέχονται στις 1250 σελίδες του PROMORPHEUS, το 1982. Υπάρχουν πάνω από 300 επιστημονικά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα και διδάσκεται από το το 1995 στις ιατρικές σχολές παγκοσμίως. Πολλοί θεραπευτές από όλες τις ειδικότητες (Ολιστικοί θεραπευτές, γιατροί, ογκολόγοι, οδοντιατροι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι κλπ) χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο την τεχνολογία INDIGO.

Ποιος είναι ο Δρ. William Nelson;

O Δρ. William Nelson, ο εφευρέτης της INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης, έχει διδακτορικό στην επιστημονική, επιχειρηματική και διεθνή νομοθεσία και ήταν Πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Ιατρο-Διατροφολόγων. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Φυσικός Κβάντα, Μαθηματικός και Επιστήμονας Πληροφορικής. Εργάστηκε στη NASA για το χειρισμό του Apollo project. Ένωσε την κλασική ιατρική, τη φυσική των κβάντα, τη βιολογία των κβάντα και τα μαθηματικά με ένα δυναμικό τρόπο στον οποίο όλοι μπορούν να βρουν πλεονεκτήματα. Έχει διδάξει σε όλο τον κόσμο για τα θέματα αυτά, έχει συγγράψει πάνω από 70 μελέτες και 20 βιβλία σχετικά με το θέμα και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στη φυσική ιατρική.

Για να αναπτύξει το Quantum INDIGO Biofeedback System, ο Δρ. Nelson ενσωμάτωσε τις επιστήμες των μαθηματικών, της κβαντικής φυσικής, ηλεκτρονικής, ενεργητικής ιατρικής και προγραμματισμου στην πληροφορική. Η μοναδική του γνώση των εσωτερικών αντικειμένων όπως η δυναμική των fractal, το τρι-διανυσματικό σύστημα και άλλα, βοήθησαν στην πραγμάτωση του ενεργητικού συστήματος ανάδρασης. Ο Δρ. William Nelson χρησιμοποίησε ένα πολύ μικρό DC πολυσήμα για να αντιστρέψει τα κύτταρα. Η μη γραμμική θεωρία των fractal, η οποία αναπτύχθηκε στη θεωρία του χάους, μπορεί να αναπτύξει πολυσήματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να καταστρέψουν παθογόνους μικροοργανισμούς, να αποτοξινώσουν τις ελεύθερες ρίζες και να ισορροπήσουν ενεργειακά το σώμα.

Τι ανιχνεύει η συσκευή INDIGO;

Μπορεί να ανιχνεύσει οτιδήποτε από επίπεδα βιταμινών, αμινοξέα, pH, κυτταρική και μεταβολική ηλικία, συστατικά τροφών, μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά οξέα, ένζυμα, τοξίνες, ιούς, δυσλειτουργίες, αδυναμίες, ορμονικές ευαισθησίες σε τρόφιμα, μύκητες, μυικό τόνο, σκώληκες, βακτήρια, ασθένειες, ισορροπία εσωτερικών οργάνων, συναισθήματα, νευροδιαβιβαστές, ψυχολογικούς παράγοντες, συχνότητες, ένταση, τάση, οξυγόνωση, ενυδάτωση κλπ. Η λίστα είναι ατελείωτη.

Η πληροφορία που δίδεται είναι ριζικά διαφορετική από τις ακτίνες Χ, αιματολογικές εξετάσεις κλπ, γιατί μας ενημερώνει για την ενεργητική κατάσταση του σώματος και προς αυτή την κατεύθυνση στην οποία το σώμα εστιάζει την ενέργειά τοθ για να ισορροπεί και να εναρμονίζεται. Με απλά λόγια, μας λέει τι θέλει και χρειάζεται το σώμα μας - διατροφικά, νοητικά και συναισθηματικά.

Πώς μπορεί η συσκευή INDIGO να βοηθήσει;

Η συσκευή INDIGO διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα, το NLP (Neuro Lingual Programming), για να εναρμονίζει και να ισορροπεί την ένωση του μυαλού και του σώματος. Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή τεχνική για ψυχολογικές παθήσεις όπως οι αλλεργίες, ημικρανίες, γαστροεντερικά προβλήματα, ανικανότητα, κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, τραύματα, φοβίες, εθισμούς, κρίσεις πανικού, διατροφικές διαταραχές, άγχος, συγκέντρωση, μαθησιακές διαταραχές, απώλεια βάρους, διαχείριση άγχους, πόνου, αυτοεκτίμησης, επιδόσεις, άγχος και πολλά ακόμα. Χρησιμοποιείται επίσης για να τονωθεί η ανοσολογική λειτουργία, καταστρέφει τους παθογόνους παράγοντες, απολυμαίνονται ελεύθερες ρίζες, αντιστροφή της νόσου, την καταπολέμηση της γήρανσης και της αναζωογόνησης. Προσφέρει πολλούς τρόπους να επιμηκύνει τη ζωή σας και να ενισχύσει την ποιότητα. Επίσης, είναι χρήσιμο σε άλλες περιπτώσεις όπως η εμμηνόπαυση, ο διαβήτης, οσφυαλγία, χρόνια κόπωση, ο μεταβολισμός, διαλύει το λιπώδη ιστό, οξυγονώσεως, τραυματισμοί, πεπτικά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση και δερματικές διαταραχές. Χρησιμοποιείται επίσης για να ισορροπεί ενεργητικά διάφορα συστήματα του σώματος όπως το νευρικό σύστημα, ενδοκρινικό/ορμονικό σύστημα, το πεπτικό, μυοσκελετικό σύστημα, κλπ.

Στην πραγματικότητα είναι περισσότερο ένα διαγνωστικό εργαλείο και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, έπειτα από τη μέτρηση των συχνοτήτων του σώματος μπορεί να επιστρέψει τις δικές του συχνότητες για να εξουδετερώσει τα βλαβερά κύματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αυξάνει συχνότητα, σε άλλες να αντιστρέφει ή να ενισχύει και να αλληλεπιδρά με τις συντονισμένες συχνότητες του σώματος.

Η συσκευή INDIGO δε δείχνει μόνο τις αρνητικές παραμέτρους του σώματος, αλλά και τις θετικές. Ωστόσο, προσπαθεί να καλυτερεύσει και να αναζωογονήσει την υγεία, ώστε να μειώσει τις αρνητικές πλευρές.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κβαντική Βιο-Ανάδραση και τη συσκευή INDIGO;

Σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες από επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το INDIGO σε κάθε ήπειρο σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμπεριλαμβάνονται γιατροί, κτηνίατροι, χειροπράκτες, ψυχολόγοι, υπνοθεραπευτές, οδοντίατροι, βιολόγοι, διαιτολόγοι, βελονιστές, ομοιοπαθητικοί, ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και οποιοσδήποτε που θέλει προσωπική χαλάρωση και καταπολέμηση του πόνου και του άγχους.

Πώς λειτουργεί το μηχάνημα INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης;

Η συσκευή είναι ένα υπολογιστικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με τον πελάτη στο μέτωπο, καρπό και αστράγαλο με στραπς που περιέχουν αισθητήρες που στέλνουν ηλεκτρομαγνητικού επιπέδου σήματα σε κυτταρικό επίπεδο στο σώμα. Είναι άνετο και πολύ ασφαλές. Ο πελάτης δε θα αισθανθεί τίποτα, γιατί ρυθμίζονται σε βιολογικά επίπεδα χωρίς παρενέργειες. Είναι ξεκούραστο, μειώνει το στρες και εξισορροπεί το σώμα. Μάλιστα, πολλοί αισθάνονται καλύτερα και από την πρώτη τους επίσκεψη.

Τι εφαρμογές υπάρχουν για την απώλεια βάρους και το μηχάνημα INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης;

Η συσκευή διαθέτει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους που κάμπτει το αίσθημα της όρεξης. Η συσκευή διαταράσσει τη σύνδεση του υποθάλαμου με τη χοληδόχο κύστη. Αυτό σημαίνει ότι όταν το στομάχι είναι άδειο, ένα τμήμα του εγκεφάλου λαμβάνει μήνυμα ότι το στομάχι είναι άδειο. Ο εγκέφαλος σου στέλνει το μύνημα "Το στομάχι σου είναι άδειο" και έτσι δημιουργείται η αίσθηση της πείνας. Με το INDIGO απλά ο εγκέφαλος σταματάει να στέλνει αυτό το μύνημα και έτσι τρώτε λιγότερο.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή INDIGO σε παιδιά;

Ναι, επειδή τα παιδιά αδυνατούν να εκφράσουν προφορικά από τι υποφέρουν. Η συσκευή INDIGO έχει άριστα προγράμματα για προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, αυθορμητικότητα, όπως και για υπερεκμάθηση και βελτιωτικά προγράμματα εκμάθησης. Στα παιδιά που παρατηρούνται προβλήματα στη συμπεριφορά τους, μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές. Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση είναι η ιδανική λύση, καθώς τα παιδιά δε μπορούν να εκφραστούν κατάλληλα για να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Και ως διαγνωστικό εργαλείο, το INDIGO ανακαλύπτει κατάλοιπα παθήσεων που παραμένουν και ίσως προκαλούν πρόβλημα, όπως διατροφικές διαταραχές ή ελαττώματα και υπολείματα ασθενειών που εισέβαλαν στο σώμα χωρίς να καθαριστούν. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει διατροφικά προβλήματα, η συσκευή INDIGO μπορεί να δείξει ότι είχαν Σαλμονέλα και αυτό να προκαλεί τα προβλήματα.

Γιατί να αγοράσει κανείς μια συσκευή INDIGO  για το ιατρείο του;

Με την ικανότητά του να παρέχει άμεση πληροφόρηση μέσω μιας άνετης και ξεκούραστης μη επεμβατικής διαδικασίας, οι επαγγελματίες της υγείας είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το άγχος των πελατών τους με μια υπερσύγχρονη και συντονισμένη μέθοδο. Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση υπόσχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της υγείας μέσω της χαλάρωσης του άγχους, του πόνου και την επανεκπαίδευση του εγκεφάλου και των μυών.

Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει η Κβαντική Βιο-Ανάδραση;

Το μηχάνημα INDIGO Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης ανιχνεύει μόνο τάσεις και όχι ασθένειες, καθώς μόνο οι γιατροί μπορούν να κάνουν διαγνώσεις. Το INDIGO μας πληροφορεί για την ενεργειακή κατάσταση του σώματος και την κατεύθυνση στην οποία το σώμα κατευθύνει την ενέργεια. Γεγονός είναι ότι ούτε το μηχάνημα ούτε ο χειριστής του μπορούν να διαγνώσουν τίποτα, παρά μόνο ένας σωστά καταρτισμένος ιατρός. Αλλά η συσκευή μπορεί να εκτιμήσει, να αναλύσει την κατάσταση της υγείας, όπως και να μειώσει το στρες και να αναζωογονήσει και να εναρμονήσει το σώμα. Η συσκευή δε μπορεί με μαγικό τρόπο να θεραπεύσει τις ασθένειες, μόνο ο γιατρός μπορεί να το κάνει. Στην πραγματικότητα, η συσκευή είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης του άγχους και ένα ισχυρό αποτρεπτικό εργαλείο. Είναι ασφαλές, μη επεμβατικό και ενισχύει την καλή κατάσταση του σώματος.

Περιληπτικά τι περιλαμβάνει η Κβαντική Βιο-Ανάδραση;

Αφορά στο να λειτουργεί το σώμα σωστά και να αισθάνεται κάποιος όμορφα. Η Κβαντική ενέργεια είναι ένα νέο πεδίο, δεν είναι κάτι που βίωσε πιο πριν. Ερευνούμε το ενεργειακό πεδίο με μια νέα εξελιγμένη διαδικασία που καλείται Κβαντικός Συντονισμός. Η ίδια η ζωή αποτελείται από ενεργειακή ροή καθώς όλα είναι βασισμένα στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σώμα αποσυντονίζεται γιατί ζούμε σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ζωής. τα μικροκύματα, η κινητή ακτινοβολία, η τηλεόραση, οι οθόνες του υπολογιστή κλπ δημιουργούν ένα ηλεκτρικό νέφος που περιπλέκει το εσωτερικό ηλεκτρικό σύστημα. Οπότε η Κβαντική Βιο-Ανάδραση επανισορροπεί το ενεργειακό σας πεδίο μέσω βιοφυσικής αντί της βιοχημείας, η οποία είιναι η παραδοσιακή μέθοδος. Καλωσήρθατε στον Κόσμο της Κβαντικής Ευεξίας. Δοκιμάστε την Κβαντική Βιο-Ανάδραση για να αισθανθείτε υπέροχα και να έχετε μια Εμπειρία Κβάντα!!!

Γιατί να διαλέξω την Κβαντική Βιο-Ανάδραση INDIGO;

Έχοντας την ικανότητα να λαμβάνει άμεσα πληροφορίες μέσω μιας άνετης και χαλαρής διαδικασίας, οι επαγγελματίες της βιο-ανάδρασης αντιμετωπίζουν το άγχος των πελατών τους αποτελεσματικά.

η Κβαντική Βιο-Ανάδραση υπόσχεται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της δυναμικής υγείας σε όλα τα επίπεδα: μυαλό, σώμα, πνεύμα, χαλάρωση, αντιμετώπιση πόνου, εκπαίδευση εγκεφαλικών κυμάτων και επανεκπαίδευση στους μυς.

Πλεονεκτήματα της Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης στο ιατρείο
 • Ειναι μη επεμβατική μέθοδος, χρησιμοποιώντας μόνο 5 άνετα στραπς στους καρπούς, στους αστραγάλους και το μέτωπο.
 • Μετρά, συγκρίνει και δίνει αποτελέσματα για πάνω από 10.000 ενεργειακές υπογραφές στο σύστημα και έχει μηχανισμούς ασφαλείας για να αποτραπούν λάθη του χρήστη, βιασύνη ή μηχανική δυσλειτουργία.
 • Εγκαθιστά μια τρι-διανυσματική σχέση μεταξύ του σώματος και των 10.000+ αντικειμένων της Βάσης Δεδομένων, προσφέροντας μια τρισδιάστατη προοπτική του σωματικού άγχους.
 • Ρυθμίζει τις βιο-αντιδράσεις του σώματος και τις καταγράφει ανά δευτερόλεπτο.
 • Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα Auto Focus Cybernetic Loop, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια.
 • Παρέχει αποτελέσματα σε λίγα λεπτά της ώρας και όχι σε ώρες ή μέρες.
 • Το σύστημα είναι φορητό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού - μπορείτε να επισκεφθείτε πελάτη στο χώρο του ή απλά για επίδειξη των δυνατοτήτων του.
 • Με ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου άγχους και πόνου στα δάχτυλά σας, επεκτείνετε τις ικανότητές σας μαθαίνοντας με κάθε πελάτη.
 • Το πλήθος των αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων, αλλά και των ερευνών που έχουν διεξαχθεί, είναι η εγγύηση για την παροχή των καλύτερων αποτελεσμάτων στους πελάτες σας.
Πώς νιώθει κανείς κατά τη διαδικασία;

Οι περισσότεροι δε νιώθουν τίποτα, πολλοί όμως θα βιώσουν μια αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης και ευεξίας και μερικοί θα νιώσουν πιο ενεργητικοί μετά το πέρας της διαδικασίας.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το INDIGO?

Οποιοσδήποτε. Δεν έχει περιορισμό στην ηλικία, ακόμα και για τα ζώα!

Η επικοινωνία με τον πελάτη μέσω της Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης είναι ανεξάρτητη και δε βασίζεται σε γλώσσικές, οπτικές ή εκούσιες διαδικασίες.

Ποια είναι τα πιθανά πλεονεκτήματα της Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης;

Η Βιο-Ανάδραση έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι βοηθάει στη μείωση του άγχους και της υπερέντασης που μπορεί να σχετίζεται με ασθένειες, τραυματισμούς φυσικούς ή συναισθηματικούς.

Η Κβαντική Βιο-Ανάδραση συνεισφέρει σε μια βελτιωμένη αίσθηση ευεξίας, καθαρότερης σκέψης, μείωσης πόνου και βελτιωμένης φυσικής κατάστασης.

Τι κάνει το INDIGO τόσο σημαντικό;

Συνεχίζοντας την έρευνα στο πεδίο, την μετέφερε σε νέα επίπεδα. Καταρχάς η συσκευή λειτουργεί ανεξάρτητα από το θεραπευτή, ο οποίος αναλαμβάνει να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η συσκευή επιπλέον χρησιμοποιεί επιπλέον σημεία επαφής, που ενισχύουν σημαντικά το εύρος των μεταβλητών που μπορούν να μετρηθούν, εναρμονίσουν και ισορροπήσουν.

Η βάση δεδομένων του συνεχώς αυξάνεται καθώς περισσότερες παθήσεις μετρώνται και προστίθενται. Επιπλέον ελέγχει για ενεργειακές διαταραχές - για παράδειγμα στη σπονδυλική σου στήλη - τα σημεία βελονισμού κλπ. Επιπλέον μετράει το βαθμό στον οποίο τα συναισθήματά σας συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να προτείνει άλλες θεραπείες πιο κατάλληλες, όπως βότανα, διατροφή, ομοιοπαθητική, συμβουλευτική κλπ.

Εν συντομία, το INDIGO είναι αδιαμφησβήτητα η πιο εξελιγμένη συσκευή του είδους του. Για όσους θέλουν πιο τεχνικές λεπτομέρειες, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα του INDIGO System βασίζεται σε δεκαετίες ερευνών στο πεδίο της βιο-συντονιστικής και βιο-αντίδρασης. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το σώμα μας είναι ηλεκτρικό. Επομένως η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω αντιδράσεων στην ένταση, τάση, χωρητικότητα, εμπέδηση, επαγωγιμότητα και μετράει δεκαέξι ηλεκτικές παραμέτρους του σώματος. Αυτό κάνει το INDIGO να ξεχωρίζει.

Οι συντονισμένες τριπλές διανυσματικές συχνότητες(μια μαθηματική σχέση μεταξύ τάσης, έντασης και αντίστασης) των ουσιών συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές του πελάτη. Εν συντομία, Η Κβαντική Επιστήμη μαζί με την Παραδοσιακή Βιο-Ανάδραση ή την Κλασσική Βιο-Ανάδραση ενώνονται για να δημιουργήσουν την Κβαντική Βιο-Ανάδραση.

Είμαι απλά περίεργος - Πώς μπορώ να αναζωογονήσω το σώμα μου;

Κατά τη συνεδρία, το INDIGO μετράει το συντονισμό του σώματος και καθορίζει το όφελος που προέκυψε από την προηγούμενη μέτρηση (η οποία έγινε πριν ένα δευτερόλεπτο). Αν δεν υπάρξει βελτίωση, αλλάζει ο αρχικός συντονισμός. Η συσκευή κρατά κάθε ωφέλιμο χαρακτηριστικό και αλλάζει κάποια αν χρειαστεί.

Τι συνεδρίες πραγματοποιούνται;

Απλά φανταστείτε τα INDIGO scans ως ένα αντιικό πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, που ψάχνει για τα πάντα, όπως:

 • Ιοί και βακτήρια
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Αλλεργίες
 • Ευαισθησίες σε τρόφιμα
 • Τοξικότητες
 • Ορμονικά επίπεδα
 • Μύκητες και παράσιτα
 • Χρωματοβιο-ανάδραση
 • Ισορροπία Chakra
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Βελονισμός
 • Σπονδυλική ροή
 • Ανάλυση μεταβολισμού
 • Αύρα
 • Βιορυθμοί
 • Νευροδιαβιβαστές και συναισθηματικές συχνότητες
 • Απώλεια βάρους
 • Βιο-Ανάδραση με Bach flower
 • Απο-τοξικοποίηση
 • Ηλεκτρο-βελονισμός
 • Όλα σε λιγότερο από τρια λεπτά
Έχει χρησιμοποιηθεί το INDIGO Κβαντική Βιο-Ανάδραση σε κατοικίδια;

Ναι, οι κτηνίατροι το έχουν χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία. Καθώς τα ζώα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορεί να υποφέρουν από φυσικά και ψυχολογικά προβλήματα. Χρησιμοποιώντας το μηχάνημα της Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης, οι ιδιοκτήτες τους παρατηρούν μεγάλη βελτίωση στη συμπεριφορά των κατοικιδίων τους και στην ενεργητικότητά τους.

Ακολουθήστε τη Δρ. Αννίνου στο FACEBOOK