Τα νέα μας

Κλινική Έρευνα Νο 2 Περίληψη Έκθεσης

Μάθετε περισσότερα για την πρόσφατη Κλινική Έρευνα Νο 2 που διεξήχθη στο Seattle (ΗΠΑ), Timisoara (Ρουμανία), Paris (Γαλλία) και Speyer (Γερμανία).

Η Maitreya Kft. ολοκλήρωσε πρόσφατα μια διπλά τυφλή ελεγχόμενη από εικονικό φάρμακο Κλινική Έρευνα σε τέσσερα μέρη: Seattle (ΗΠΑ), Timisoara (Ρουμανία), Paris (Γαλλία) και Speyer (Γερμανία). Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στις έρευνες για τον χρόνο τους, την ενέργειά τους και τον ενθουσιασμό τους να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της Κλινικής Έρευνας.

Η Έρευνα αυτή ονομάζεται Κλινική Έρευνα Νο 2 και η Περίληψη της Έκθεσης είναι διαθέσιμη εδώ: http://qxsubspace.com/ckeditor/plugins/kfm/get.php?id=108

Δεν υπήρξε έκθεση για την Κλινική Έρευνα Νο 1 καθώς η συγκεκριμένη έρευνα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μάθαμε πολλά από την Κλινική Έρευνα Νο 1, γεγονός που μας βοήθησε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πρωτόκολλο, καλύτερες διαδικασίες ελέγχου και καλύτερη ολοκλήρωση της Κλινικής Έρευνας Νο 2.

Επιστροφή σε όλα τα νέα